lidgeld 2020

LidgeldenDE ROZENKRING EXCLUSIEF 2020Inderdaad, het is weerom zover! Het laatste clubblad jg 23 nr 4 is verschenen, dat wil zeggen dat het rozenjaar 2019 verstreken is en dat uw lidmaatschap dient hernieuwd te worden tenminste indien je lid wenst te blijven van onze rozenvereniging DE ROZENKRING EXCLUSIEF.We kunnen jullie mededelen dat het bestuur besloten heeft het lidgeld ook voor…

Clubblad 2020 jaargang 24

Beste leden ,Het clubblad jaargang 24/1-2-3-4 krijgt een nieuwe look !Weer helemaal anders, opnieuw vol met nuttige info en de vertrouwde rubrieken zullen niet ontbreken.ONZE EERSTE UITGAVE VERWACHTEN WE OMSTREEKS 20 januari 2020groetjesDe Voorzitter Oyen Michel