Lid worden

Hoeveel gaat het je dan kosten?

28,00 euro voor België

30,00 euro voor leden buiten België

Rekening nummer : 735-0001266-90

Het IBAN nr. is: BE 34735000126690

BIC code: KREDBEBB.

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/kbccom/brands/42_KBC%20Bank/KBC_D_Q.jpg

Looptijd van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar. U ontvangt dan ook per drie maanden het magazine  voor de rozenliefhebber ‘Rozenkring’.
Indien u voor 01-10-2019 betaalt wordt dit beschouwd als een bijdrage voor het komende jaar.
Het verdient aanbeveling om in deze periode uw bijdrage te storten omdat u dan zeker kan zijn dat u uw lidkaart bij de editie jg24/1 ontvangt en ook vanaf het begin van het komende kalenderjaar alle voordelen van het lidmaatschap geniet.

Nieuwe leden worden, indien ze voor 01-10-2019 betalen, lid voor het komende rozenjaar 2020.

Nieuwe leden genieten bovendien bijkomend van een gratis lidmaatschap tot het einde van het lopende jaar.
Leden die er één (of meer) jaren "tussenuit" zijn geweest worden met het oog op deze regeling beschouwd als nieuwe leden maar krijgen terug hun oorspronkelijke lidnummer.

Mogen we vriendelijk vragen je lidgeld voor 15 december 2019 over te schrijven op onze rekening.

 

De voorzitter                                                                                                   De secretaris

            Oyen Michel                                                                                                    De Groof  Frans