lidgeld 2024

Lidgelden

DE ROZENKRING EXCLUSIEF 2024

Inderdaad, het is weerom zover! Het laatste clubblad Jg27nr 4 is van de drukpers gerold, dat wil zeggen dat het rozenjaar 2023 verstreken is en dat je lidmaatschap dient hernieuwd te worden, tenminste indien je lid wenst te blijven van onze rozenvereniging “De Rozenkring” Exclusief.

De media staan bol van de prijsverhogingen wegens economische redenen. Het is een mondiaal fenomeen. Ook wij zijn daar niet van gespaard gebleven. Onze drukkosten zijn in de loop van dit kalenderjaar met meer dan 18% gestegen. Het gaat dan hoofdzakelijk om de kostprijs van het papier en de bijhorende loon- en transportkosten. We zijn dan ook genoodzaakt om ook jullie bijdrage te verhogen om de kwaliteit van ons magazine ‘Rozenkring’ te blijven behouden.

Extra voordelen als lid van De Rozenkring blijven uiteraard van toepassing. Je krijgt een persoonlijke log in voor de website. www.derozenkring.be

Op tal van tuinbeurzen en evenementen krijg je een reductie op vertoon van je actuele lidkaart.

Vb rozendagen Hex, la Feuillerie, 7760 Celles, België, ….Onze Workshops en demo’s snoeien zijn gratis voor de betalende leden, voor hun vrienden/kennissen vragen we een kleine symbolische bijdrage.

HOEVEEL gaat het je dan kosten in 2024?

  • 32,00 euro voor België
  • 35,00 euro voor buiten België

Looptijd van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar.
Je ontvangt dan ook per drie maanden het magazine voor de rozenliefhebber ‘Rozenkring’. Indien je tussen 1 september 2023 en 31december betaalt, wordt dit beschouwd als een bijdrage voor het komende kalenderjaar. Het verdient aanbeveling om in deze periode je bijdrage te storten omdat je dan zeker kan zijn dat je je lidkaart bij de editie Jg 28/1 ontvangt en ook vanaf het begin van het komende kalenderjaar alle voordelen van het lidmaatschap geniet.

Nieuwe leden worden, indien ze tussen 1 september en 1 oktober 2023 betalen, lid voor het komende kalenderjaar 2024. Maar ze genieten bovendien bijkomend van een gratis lidmaatschap tot het einde van het lopende kalenderjaar. Leden die er meer dan 2 kalenderjaren “tussenuit” zijn geweest worden met het oog op deze regeling beschouwd als nieuwe leden en krijgen dan ook een nieuw lidnummer toegewezen. Hun gegevens worden opnieuw in de ledenlijst opgenomen rekening houden met de geldende privacy wetgeving.

Mogen we vriendelijk vragen je lidgeld vóór 10 december 2023 over te schrijven op onze rekening. Dit geeft onze secretaris de mogelijkheid alles netjes in orde te maken en het bespaart ons extra portkosten op herinneringen sturen, nieuwe lidkaarten nasturen enz.

Wijzigingen in je persoonlijke toestand. Laat het ons weten!

Op onze website kan je inloggen en een inschrijfformulier downloaden.

Dit kan je ons per mail terug bezorgen t.a.v. Frans De Groof fransdegroof@skynet.be

Rekening nummer: 735-0001266-90

IBAN BE347350 0012 6690

BIC KREDBEBB

Wijzigingen in je persoonlijke toestand. Laat het ons weten!

klik hier om het formulier adreswijziging te downloaden.

 Adreswijziging in pdf formaat

Adreswijziging digitaal

Dit kan je ons per mail terug bezorgen t.a.v. Frans De Groof fransdegroof@skynet.be

Rekening nummer : 735-0001266-90

IBAN BE347350 0012 6690

BIC KREDBEBB

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/kbccom/brands/01_KBC/KBC.jpg