lidgeld 2022

Lidgelden

DE ROZENKRING EXCLUSIEF 2022

Inderdaad, het is weerom zover! Het laatste clubblad jg 25 nr 4 is in zijn laatste fase, dat wil zeggen dat het rozenjaar 2021 verstreken is en dat uw lidmaatschap dient hernieuwd te worden tenminste indien je lid wenst te blijven van onze rozenvereniging 
DE ROZENKRING EXCLUSIEF.

Extra voordelen als lid van DE ROZENKRING EXCLUSIEF.
Je krijgt een persoonlijke log in voor de website. www.derozenkring.be.
Op tal van tuinbeurzen en evenementen krijg je een reductie op vertoon van je lidkaart.
Vb rozendagen Hex, Beervelde, LA FEUILLERIE,...
Op onze website verschijnen regelmatig kortingsbonnen voor tal van events. 

Uitgebreide info kan je op de website vinden onder het tabblad leden.
Workshops en demo’s zijn gratis voor de leden en hun vrienden.

HOEVEEL gaat het je dan kosten?

­   30,00 euro voor 2 leden wonende op hetzelfde adres en hetzelfde gezin in België

­   32,00 euro voor 2 leden wonende op hetzelfde adres en hetzelfde gezin buiten België

Looptijd van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot 31 december. U ontvangt dan ook per drie maanden het magazine  voor de rozenliefhebber ‘Rozenkring’. Indien u na 1 september 2021 betaalt wordt dit beschouwd als een bijdrage voor het komende jaar. Het verdient aanbeveling om in deze periode uw bijdrage te storten omdat u dan zeker kan zijn dat u uw lidkaart bij de editie jg 26/1 ontvangt en ook vanaf het begin van het komende kalenderjaar alle voordelen van het lidmaatschap geniet.

Nieuwe leden worden, indien ze tussen 1 september en 31 december betalen, lid voor het komende jaar. Maar ze genieten bovendien bijkomend van een gratis lidmaatschap tot het einde van het lopende jaar. Leden die er één (of meer) jaren "tussenuit" zijn geweest worden met het oog op deze regeling beschouwd als nieuwe leden maar krijgen terug hun oorspronkelijke lidnummer.

Mogen we vriendelijk vragen je lidgeld voor 10 december 2021 over te schrijven op onze rekening.
Dit geeft ons de mogelijkheid alles netjes in orde te maken en het bespaard ons extra kosten op herinneringen sturen, nieuwe lidkaarten nasturen enz.

Wijzigingen in je persoonlijke toestand. Laat het ons weten!

klik hier om het formulier adreswijziging te downloaden.

 Adreswijziging in pdf formaat

Adreswijziging digitaal

Dit kan je ons per mail terug bezorgen t.a.v. Frans De Groof fransdegroof@skynet.be

Rekening nummer : 735-0001266-90

IBAN BE347350 0012 6690

BIC KREDBEBB

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/kbccom/brands/01_KBC/KBC.jpg