lidgeld 2023

Lidgelden DE ROZENKRING EXCLUSIEF 2023 Lidgelden 2023 Inderdaad, het is weerom zover! Het laatste clubblad jaargang 26 nummer 4 is van de drukpers gerold, dat wil zeggen dat het rozenjaar 2022 verstreken is en dat je lidmaatschap dient hernieuwd te worden, tenminste indien je lid wenst te blijven van onze rozenvereniging “De Rozenkring” Exclusief. Extra voordelen als…

Clubblad 2021 jaargang 25

Beste leden,  sponsors en rozenliefhebbers,Het magazine Rozenkring jaargang 25/1-2-3-4 krijgt een nieuwe lay-out !Weer helemaal anders, opnieuw vol met nuttige info en de vertrouwde rubrieken zullen niet ontbreken.ONZE EERSTE UITGAVE VERWACHTEN WE OMSTREEKS 20 januari 2021Veel leesplezier bij deze jubileumuitgave De Voorzitter Oyen Michel