lidgeld 2024

Lidgelden DE ROZENKRING EXCLUSIEF 2024 Lidgelden 2024 Inderdaad, het is weerom zover! Het laatste clubblad jaargang 27 nummer 4 is van de drukpers gerold, dat wil zeggen dat het rozenjaar 2023 verstreken is en dat je lidmaatschap dient hernieuwd te worden, tenminste indien je lid wenst te blijven van onze rozenvereniging “De Rozenkring” Exclusief. Extra voordelen als…