Gegevens over deelnemers aan activiteiten

 

 

 

De Rozenkring exclusief  
Hofeinde 76     
3550 Heusden-Zolder   
België                   
Tel +32(0)11 53 68 20

e-mail: info@derozenkring.be

 

Versie 1.0 

Gegevens over deelnemers aan activiteiten

Waarvoor houden wij je gegevens bij?

·      Communicatie met de deelnemers:

bezorgen van uitnodigingen voor komende activiteiten

·      Verzekeren van de deelnemers

.

Wat is de rechtsgrond?

·    Onderlinge toestemming: de deelnemers worden op de hoogte gebracht en          schrijven zelf hun gegevens op.

Welke gegevens houden wij bij?

·         Naam en voornaam

·         Adres , woonplaats

·         Contactgegevens (telefoon, gsm, mailadres)

Waar houden wij de gegevens bij?

·         In een Excel-bestand op de computer van de secretaris

Wat doen wij met de gegevens?

·         Registreren

·         Raadplegen

Hoelang bewaren wij de gegevens?

·         Maximum 2 jaar

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

·         Paswoord op laptop van de secretaris

·         Paswoord op het Excelbestand met de gegevens

·         Worden enkel op de computer van de secretaris bijgehouden.

Foto’s, Film

·         Op onze activiteiten kunnen opnames gebeuren: o.a. foto’s of filmopname , deze kunnen dienen voor ons clubblad  magazine 'Rozenkring',
 onze website 'De Rozenkring' of Facebook.

 

Doorgeven van gegevens aan derden

·         Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden

GDPR in het kort:

  • Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
  • Maatregelen tegen hackers en datalekken
  • In voege op 25 mei 2018
  • Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
  • Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken
  • Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
  • Verhoogde security maatregelingen zijn nodig
  • Datalek moet u kunnen melden binnen 72 uur
  • De Nationale Autoriteiten kunnen boetes toepassen
  • In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld  worden