lidgeld 2023

Lidgelden

DE ROZENKRING EXCLUSIEF 2023

Lidgelden 2023 Inderdaad, het is weerom zover! Het laatste clubblad jaargang 26 nummer 4 is van de drukpers gerold, dat wil zeggen dat het rozenjaar 2022 verstreken is en dat je lidmaatschap dient hernieuwd te worden, tenminste indien je lid wenst te blijven van onze rozenvereniging “De Rozenkring” Exclusief. Extra voordelen als lid van De Rozenkring. Je krijgt een persoonlijke login voor de website www.derozenkring.be . Extra en aanvullende info is op de website te vinden onder het tabblad leden. Workshops en demo’s zijn gratis voor de leden en hun vrienden.

HOEVEEL gaat het je dan kosten?

32,00 euro voor België

35,00 euro voor buiten België

Looptijd van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar.

Je ontvangt dan ook per drie maanden het magazine voor de rozenliefhebber ‘Rozenkring’. Indien je tussen 1 september 2022en 31december betaalt, wordt dit beschouwd als een bijdrage voor het komende kalenderjaar. Het verdient aanbeveling om in deze periode je bijdrage te storten omdat je dan zeker kan zijn dat je de lidkaart bij de editie jaargang 27/1 ontvangt en ook vanaf het begin van het komende kalenderjaar alle voordelen van het lidmaatschap geniet.

Nieuwe leden worden, indien ze tussen 1 september en 1 oktober betalen, lid voor het komende kalenderjaar. Maar ze genieten bovendien bijkomend van een gratis lidmaatschap tot het einde van het lopende kalenderjaar. Leden die er meer dan 2 kalenderjaren “tussenuit” zijn geweest worden met het oog op deze regeling beschouwd als nieuwe leden en krijgen dan ook een nieuw lidnummer toegewezen. Hun gegevens worden opnieuw in de ledenlijst opgenomen rekening houdend met de geldende privacy wetgeving. Mogen we vriendelijk vragen je lidgeld vóór 10 december 2021 over te schrijven op onze rekening. Dit geeft ons de mogelijkheid alles netjes in orde te maken en het bespaart ons extra kosten op herinneringen sturen, nieuwe lidkaarten nasturen enz. Wijzigingen in je persoonlijke toestand. Laat het ons weten! Op onze website kan je inloggen en een inschrijfformulier downloaden. Dit kan je ons per mail terug bezorgen t.a.v. Frans De Groof fransdegroof@skynet.be Rekening nummer: 735-0001266-90 | IBAN BE347350 0012 6690 | BIC KREDBEBB  Frans De Groof Secretaris De Rozenkring Exclusief Wijzigingen in je persoonlijke toestand. Laat het ons weten! klik hier om het formulier adreswijziging te downloaden.  Adreswijziging in pdf formaat Adreswijziging digitaal Dit kan je ons per mail terug bezorgen t.a.v. Frans De Groof fransdegroof@skynet.be Rekening nummer : 735-0001266-90 IBAN BE347350 0012 6690 BIC KREDBEBB https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/kbccom/brands/01_KBC/KBC.jpg