Wanneer mest gif wordt @ your rosegarden!

Wanneer mest gif wordt in je rozen-plantenborders

In elke verwoede rozenliefhebber en tuineigenaar komt het stukje DNA competitiebeest ergens wel naar boven. Als het erom gaat een nóg grotere bloemenpracht, maar vooral gezonde planten te hebben, dan is het toedienen van een organische bemesting onontbeerlijk. Lopen er paarden of koeien bij u in de buurt? Als dat zo is, dan heeft u geluk. Want paardenmest is zowat de meest aangewezen organische bemesting voor de rozentuin die er is!

Bodem en bemesting

Niet de rozen en vaste planten worden bemest, maar de bodem. Zonder gevoede tuingrond groeien er geen gezonde en krachtige rozen. Alle toegediende voedingsstoffen kunnen enkel langs de wortels van een rozenstruik en alleen in een opgeloste vorm worden opgenomen. De meeste meststoffen zijn goed oplosbaar in water. Bij veel en hevige regenval verdwijnt er dan ook een groot deel van deze meststoffen naar diepere lagen in de grond, die voor de meeste planten onbereikbaar zijn. Dit verschijnsel heet uitspoelen. Op zandgronden is dat een gekend probleem. Zolang de rozen en borderplanten goed groeien, is het raadzaam om zeer spaarzaam en verantwoord met kunstmest om te gaan.

Waarom organische mest gebruiken?

Organische mest stimuleert het aanwezige bodemleven in je borders, het brengt alle voedingselementen in de tuingrond voor een rijke plantengroei en houdt hiermede het humusgehalte van de bodem op peil. Het woord mest hoeft hier niet zo nodig geassocieerd te worden met de onwelriekende geur van verse dampende stalmest. Stalmest hoort wel degelijk thuis in het rijtje van organische meststoffen die we duurzaam kunnen gebruiken in de rozenperken.

Eigen gemaakte en goed verteerde compost, compost die kant en klaar aangekocht wordt, turfmolm en tuinturf, tuinaarde, potgronden, kokosnotenvezels, kippenmest, geiten- en schapenmest zijn allemaal organisch. De aanwezige voedingsstoffen in het organisch mest zijn meestal niet onmiddellijk beschikbaar voor de rozen; ze moeten eerst verteren. Daarom is het tijdig toedienen een belangrijk aandachtpunt.

Het verteringsproces gebeurt met de hulp van bacteriën en schimmels die in de grond leven. Vers aangebracht organisch materiaal bevat veel poriënvolume dat zuurstof bevat. Het gelijkmatig aanbrengen en onderwerken van het materiaal brengt dus veel zuurstof in de tuingrond.

Wat hebben onze rozen nodig om goed te groeien en te bloeien

NPK:

  • stikstof (N): voor de opbouw van cellen en groei, N verhoogt de opbrengst, wanneer we spreken over de vegetatieve delen van de plant (bladeren, stengels) en de wateropname;
  • kali (K) versterkt de cellen van de plant, zodat ze 'houtig' worden.
    Het zorgt voor bescherming tegen vorst en felle zonneschijn.
  • fosfor (P) is vooral nodig voor de vorming van wortels, bloemknoppen, bloei en vruchtzetting.
  • ijzer (Fe) voor de binding van zouten.
  • magnesium (Mg) voor de aanmaak van chlorofyl.
  • sporenelementen: borium (B), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu).
    Dit zijn allemaal elementen die nodig zijn om de weerstand en gezondheid van de rozen te verzekeren en te versterken.

Ontbreekt een van deze bovengenoemde sporenelementen, dan vertoont de plant gebrek verschijnselen. Het bodemleven, nodig voor de omzetting van o.a. humus, verbetering van de waterhuishouding en luchttoevoer, floreert beter in een milieu dat rijk is aan deze voedingsstoffen en sporenelementen (sporenelementen zijn onmisbaar voor de plant, de opname gebeurt slechts in kleine hoeveelheden). Om het bodemleven te respecteren, verkiest men organische meststoffen boven chemische meststoffen (anorganisch).

Nooit vers stalmest gebruiken!

Er mag NOOIT vers stalmest tussen of onder de wortels (verbranding) worden aangebracht in de plantputten. Bij nieuwe aanplantingen kan men rijpe compost toevoegen, op zandgrond echter, mengt men best de compost onder de uitgegraven grond. Op leemgrond moet compost uitgespreid tussen de rozen niet onder gemengd worden, omdat er veel meer werking van regenwormen is. Zij trekken de compost zelf wel naar beneden en mengen hem met de grond.

 Hoeveelheid mest

Oud en goed verteerd kort stalmest kan afgewisseld worden met de ene keer rundermest en de andere keer paardenmest, omdat je dan een verschil in voedingsstoffen hebt.

2-3 kg stalmest per m2 (0,25 m3 organische mest per jaar voor elke 100 m2)

In de siertuin is het wel aan te raden om jaarlijks nog wat rijpe compost toe te voegen.

De hoeveelheden hangen telkens af van de grondsoort. Bodemontleding is in alle gevallen nuttig en aan te raden. Op zandgrond zal uiteraard vaker en meer moeten bemest worden dan op leem - of kleigrond. Dit komt door de uitspoeling van meststoffen op zandgronden.

Praktisch betekent dat:
- òf 3,5 kruiwagen stalmest (paarden-, koemest)
- òf 3,5 kruiwagens rijpe en gezeefde compost
- òf 50 liter gedroogde koemest (poedervormig)
- òf 25 liter koemestkorrels