Rozen bemesten & rozenmest!

Rozen bemesten & rozenmest!

Rozen kunnen zich enkel ten volle ontwikkelen en ons van een ware bloemenpracht voorzien  indien we een strak en weldoordacht bemestingsplan toepassen.

Rozenmest

Nieuw aangeplante rozen voorzien we uitsluitend van organische bemesting. Beendermeel, zuivere kwaliteitsvolle compost, goed oud verteerd mest (runder- en paardenmest) zijn uitstekend geschikt als voedingsbodem voor de rozen. Let op dat je deze messtoffen niet direct op de wortels geeft bij aanplant maar met de uitgegraven aarde mengt. Speciale rozenaarde kan je gebruiken om de rozen aan te heuvelen. Na de winter lichtjes inwerken met een rozenspade of drietand. Het gebruik van chemische bemesting in de vorm van groene of blauwe korrel is af te raden bij de pas aangeplante rozen. Het kan onherstelbare schade aan de wortels aanrichten. Oudere rozen kunnen perfect na de snoei gemest worden met bv “groene korrel”. Deze zweepmeststof moeten we met enige voorzorg toepassen om een overbemesting te voorkomen. Volg dus nauwgezet de aanwijzingen op de verpakkingen. Een veel voorkomende vraag is altijd hoeveel en waar geef ik de messtoffen. Ik zie ieder jaar opnieuw dat tuineigenaars de voet van de roos als mikpunt nemen om hun korrels op te gooien. Fout: je moet de messtoffen rondom de voet van de roos uitstrooien en lichtjes inharken met de speciale rozenhark of drietand. Bij hevige regenval kunnen grote hoeveelheden van deze meststoffen echter uitspoelen en missen ze hun doel. Bijmesten is dan absoluut nodig. Bestaande rozenperken of rozengroepen in de borders die reeds enkele jaren staan, geven we speciale rozenmeststof. De fabrikant heeft de messtof zodanig samengesteld dat de gebruiker met een minimum aan werk een zo maximaal mogelijk resultaat verkrijgt. Meststoffen zijn zowel in kleine, als in grotere verpakkingen verkrijgbaar. Voor de rozenliefhebbers, die meerdere  aren aan rozen hebben staan, kunnen we de professionele verpakkingen aanraden. De samenstelling van de meststof is identiek aan de commerciële verpakkingen van dezelfde fabrikant. Mijn voorkeur gaat uit naar DCM MIX 2 minigran. Een meststof die alles in zich heeft, wat rozen nodig hebben en bovendien een lange nawerking. Dit betekent dat de voedingsstoffen geleidelijk en gedoseerd vrijkomen. Steeds met een goed resultaat. Al jarenlang geeft deze messtof mij het gewenste resultaat.

Q & A  Questions en Answers

Bemesten ja ! Maar wanneer begin ik eraan?

Start uw bemesting bij het begin van het groeiseizoen en hou er rekening mee dat de messtoffen een tijdje nodig hebben om hun werk te kunnen verrichten. Bij lange droogteperiodes is het soms noodzakelijk om te beregenen opdat de messtof zich goed kan oplossen en in de bodem dringen.  Een goede tip: wanneer we gesnoeid hebben ongeveer half maart, dan ruimen we alles netjes op en werken we de meststof in met de rozenhark of drietand. Verder gaan we nog wat bijgeven net voor de hoofdbloei is uitgebloeid. We trachten dan ook om de roos niet in een stressituatie te laten komen door gebrek aan voeding en/of vocht. Op zanderige gronden geven we beter meerdere keren wat messtof maar doseren we wat minder. Geef vooral niet te veel stikstof aan je rozen. Dit doet de roos groeien, maar de bloei blijft achterwege en de rozen worden hierdoor gevoeliger voor belagers allerhande. Heb je ondanks bovenstaand advies geen of onvoldoende resultaat dan kan je best even de pH-waarde van je bodem  laten nameten. De ideale waarde is +/- 6,5. Eventueel een kalkgift in de herfst om de bodem terug op peil te brengen. Vraag om advies bij een vakman.

De Tuinman